JAKOST VÝROBY

MASIVNÍ DŘEVO A JEHO POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Produkty jsou vyrobeny zejména z masivního dubového dřeva, pokud není dohodnuto jinak. Vlhkost masivního materiálu je 8% (+- 2%). Lepidlo – D3, tolerance tloušťky materiálů je 3 mm, tolerance délky a šířky je 10 mm.

Spodní strana masivních desek může obsahovat nedostatky, jakými jsou např. praskliny, netmelené suky a estetické vady nebo kazy. Spodní strana nemusí být broušena do hladka a jsou tmeleny pouze větší praskliny.

Suky a praskliny na pohledové části masivní desky jsou tmeleny. Povrch může být nerovný a může obsahovat estetické nedokonalosti, které však k přírodnímu materiálu patří (platí zejména u křivých hran).

S ohledem na rozdílnost počítačových monitorů se může vyobrazená barva produktu mírně lišit od skutečnosti. Masivní dřevo je přírodní materiál se specifickou kresbou a unikátní strukturou, které má rozdílné barvy na jednotlivých částech nábytku. Barevné rozdíly jsou u masivního dřeva zcela normální a nepředstavují tedy vadu materiálu. Každý kus nábytku je díky tomu originálem.

Masivní dřevo může vlivem přímého světla, tepla nebo zvýšené vlhkosti pracovat.

Po dodání produktu jej doporučujeme zkompletovat co nejdříve, aby masivní deska byla zafixována proti prohnutí.

Produkty naší výroby jsou ošetřené tvrdým voskovým olejem, značky OSMO, ve dvou vrstvách. V případě mořeného povrchu nesou produkty vždy jeden základní nátěr olejového mořidla a dva finální nátěry tvrdého voskového oleje. Spodní strana desky může být ošetřena pouze jedním nátěrem v daném odstínu.

Tvrdý voskový olej používaný na našich výrobcích je zdravotně nezávadný, je nenáchylný k zašpinění, oděru, odpuzuje vodu a po uschnutí je nezávadný pro člověka, zvířata a rostliny a je vhodný na dětské hračky (ověřeno dle DIN EN 71,3; stálobarevný po kontaktu s potem a slinami).

Povrch ošetřený voskovým olejem je mikroporézní a prodyšný. Lze jej jednoduše a částečně renovovat, neodprýskává se, nepraská a neodlupuje se.

Během používání nábytku je třeba se vyvarovat  stavění na jeho povrchu mokrých a horkých předmětů, nábytek může v místech zanechat stopy.

 

KOVOVÉ KONSTRUKCE A PODNOŽÍ

Produkty z výroby  STEELDESIGN jsou vyráběny z oceli, kdy síla stěny profilu je 2 mm, u menších produktů (např. odkládacích stolků) je síla stěny 1,5 mm. Plochá ocel má tloušťku 6, 8 nebo 10 mm.

Co se týká tolerance tloušťky materiálů, ta je stanovena na 1 mm. Tolerance šířky a délky je 5 mm.

Tolerance úhlopříčky je 5 mm. Úhlopříčku může ovlivnit tah masivního materiálu, kdy tento jev je naprosto přirozený, a to vlivem vlhkosti vzduchu a výkyvy teplot.

Produkty z výroby STEELDESIGN  se odlišují vybroušenými pohledovými sváry, zejména pohledovými koutovými sváry. Nepohledové sváry jsou nevybroušené.